2. Česko-slovenská zemědělská konference 8. - 10. 2. 2019

133_1635_2.jpg

Motivační a vzdělávací setkání všech pěstitelů od balkonových zahrádkářů po profesionály.

Motto:

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas (Kazatel 3, 1)

Řádným a promyšleným vzděláváním vydá země svá bohatství ve prospěch člověka. Hory a kopce se mění, země stárne jako roucho, ale požehnání Boží, které prostírá stůl pro Jeho lid na poušti, nikdy neustane. 6T 178 (1900)

Milí bratři a sestry,

EPIcentrum zdraví EDEN v Lipníku zve na motivační a vzdělávací setkání všechny z Moravy, Čech a Slovenska, kteří již pěstují a nebo se připravují zakládat zahrady a není jim lhostejné, co sklidí.
Budeme diskutovat o možnostech a způsobech efektivního a produktivního pěstování k podpoře vlastního zásobování čerstvými, zdravými a kvalitními produkty z vlastního pozemku. Rovněž se budeme sdílet se svými zkušenostmi a hledat vhodná řešení, jak nalézt zdroj obživy v době ekonomické, politické a klimatické nestability. Strávíme spolu pár užitečných dní v nově zrekonstruovaném objektu sanatoria EDEN v Lipníku.

Setkání bude probíhat 8. – 10. 2. 2019

Cena: 1 750,-  (2 x nocleh po 350,- Kč, 2 x 200,- Kč plná penze, 650,- Kč režijní a konferenční poplatek, cena bude zohledněna dle počtu dní)

Místo: EPIcentrum zdraví Eden, Lipník 3, 294 43 Lipník (u Mladé Boleslavi)

Odborný garant: Ing. Jiří Pospíšilík, ekologický zemědělec, ekofarma při EPIcentru zdraví Eden Lipník

Můžete se také spolupodílet a sdílet se svými odbornými, praktickými radami v rámci našeho programu. Napište, prosím, téma a stručně obsah Vašeho příspěvku a to nejpozději do 6.2.2018.

Přihlášky, prosím, zašlete do 6.2.2018
czeden@seznam.cz

www.ozdravnepobyty.eu
Tel: 734 261 380 Jiří Pospíšilík

Na všechny se těší tým EPIcentra zdraví Eden.

 

Program 2. Česko-slovenské zemědělské konference 8. - 10.2.2019

(motivační a vzdělávací setkání všech pěstitelů od balkonových zahrádkářů po profesionály)
EPIcentrum zdraví Eden, Lipník 3, 294 43 Lipník
Odborný garant a přednášející Ing. Jiří Pospíšilík (pokud není uveden v programu jiný přednášející)

 

Orientační program z předešlého roku, program na rok 2019 bude brzo aktualizovaný:


Pátek

9:00                      Zahájení
9:20 – 10:20       Seznámení s ekologickým pěstováním, principy
10:30 – 11:20     Výběr pozemku
11:30 – 12:20     Úrodnost půdy
12:30 – 12:50     Mechanizace a kultivace, závlahy
13:00 – 14:00     Oběd
14:00 – 14:50     Sadovnictví
15:00 – 15:40     Pěstování jednotlivých druhů zeleniny, jak získat vlastní osivo
16:00 – 16:50     Zahájení soboty (Roman Uhrin)
17:00 – 17:50     Úvaha ke knize Daniel 3. a 6. kapitola
18:00 – 18:50     Večeře
19:00 – 20:30     Představení projektu Eden, zdravotní misie (Roman Uhrin)

Sobota
8:00 – 8:40          Snídaně
9:00 – 10:40       Boží výzva (Roman Uhrin)
11:00 – 11:50     Boží plán pro zemědělství, sociální a evangelizační aspekt zemědělství
12:00 – 12:40     Soběstačnost v době nestability ekonomické, politické, klimatické…
13:00 – 14:00     Oběd
14:00 – 15:00     Procházka
15:00 – 15:50     Okultizmus v zemědělství, GMO, negativa v pěstování
16:00 – 16:50     Ukončení soboty (Roman Uhrin)
17:00 – 17:50     Kvalita potravin (Roman Uhrin)
18:00 – 18:50     Večeře
19:00 – 20:30     Představení a sdílení se s úspěchy, problémy vlastního pěstování, diskuze

Neděle
8:00 – 8:40         Snídaně
9:00 – 9:50         Ochrana rostlin
10:00 – 10:50     Výživa rostlin
11:00 – 11:50     Vliv mikroelementů a jejich nedostatek v půdě (Tomáš Vognar)
12:00 – 12:50     Soběstačnost a nezávislost (energetické, pohonné hmoty…) v případě krize
13:00 – 14:00     Oběd
14:00 – 16:00     Celoroční plán pěstování zeleniny, skladování, diskuze, sdílení a řešení dílčích problémů…
16:00 – 16:15     Závěr

Kontakt:

czeden@seznam.cz      www.ozdravnepobyty.eu        tel.: 734261380         Jiří Pospíšilík


Aktualitzy z Edenu

Seminář CVIČITEL METODIKY EVMINOVA v únoru 2019

16.11.2018


V EDENU SE MŮŽETE SETKAT SE ZNÁMÝMI OSOBNOSTMI!

05.11.2018


STATISTIKY EDENU: ODKUD JSOU ÚČASTNÍCI NAŠICH POBYTŮ?

04.11.2018


AKTIVITY CENTRA ZDRAVÍ EDEN PRO VEŘEJNOST NA ROK 2019

04.11.2018AKTUALITY ARCHIV

JAK SE K NÁM DOSTANETE

VLAKEM

Nejbližší vlak staví v obci Čachovice, pěšky do Lipníku je to 3,5 Km. Když se nám ozvete předem, rádi vás u vlaku vyzvedneme.

AUTOBUSEM

Autobus č. 260130 odjezd z Mladé Boleslavi.